Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcının inşaatı nasıl yapacağından başka daha büyük ve önemli başka endişeleri de bulunmaktadır. Bunlar, finansın emniyeti, hukuki farklılıklar, teknik belirsizlikler, bir piyasaya yabancı olmanın getirdiği belirsizlikler olarak sıralanabilir.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcının inşaatı nasıl yapacağından başka daha büyük ve önemli başka endişeleri de bulunmaktadır. Bunlar, finansın emniyeti, hukuki farklılıklar, teknik belirsizlikler, bir piyasaya yabancı olmanın getirdiği belirsizlikler olarak sıralanabilir.

Yatırımın teknik ve bilimsel tarafı tüm dünyada aynı olsa da, devletlerin politikaları, hukuk farklılıkları, sermayenin kendisine bizzat politik yaklaşım değişiklikleri ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Nakit getirmenin zorluğu, lüzumsuz mali denetlemeler, yüksek vergiler, çok sık yapılan ve gereksiz mevzuat ve yönetmelik değişiklikleri yatırımcı için büyük ve önemli endişelerdir.  

Hukuki açıdan bakıldığında, tahsilat zorlukları, çok uzun süren davalar, icra, tanıma ve tenfiz problemleri de diğer bir grup belirsizliklerdir.

Teknik belirsizlikler de bir diğer problem kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır, örneğin, iş değişiklikleri, mevzuat değişiklikleri, dizayn kalitesizliği – belirsizliği, teknik belgelerdeki çakışmalar, sözleşme maddeleri ya da ekler arasındaki çelişkiler, yer teslimi, yerel idare olurları, onaylar gibi resmi izin gecikmeleri, ülkelere göre değişen yasal ve idari farklılıklar, kötü hazırlanmış sözleşmeler.

Yanlış yönlendiren danışmanlar, yatırımcıların büyük kayıplar vermelerinin ana sebeplerindendir ve bu hatalı yönlendirmeler şu şekilde sıralanabilir, yatırım yapacağı yere uygun fizibilite raporları yapılmamış olması, yanlış risk analizi, destekçi ya da danışmanlarını denetleyemiyor olması, teknik yönden eksiklik, yatırımcının malzeme ve imalat maliyetleri ve kalitelerini denetleyemiyor olması.

Bizler Yatırımcıların bu endişelerini ortadan kaldıracak

Çözümler sunuyoruz. Bu çözümler için, bizimle yol yürüyen değerli ekiplerimiz şunlardır:

Sunduğumuz Hizmetler ve detaylı bilgi için lütfen