Sözleşme Yönetimi

Sözleşmelerin doğru hazırlanması projelerin karlılığı konusunda en önemli etkenlerden birisi olduğu muhakkaktır. Bu nedenle sözleşmeler tecrübeli kişilerin danışmanlığında, dengeli ve anlaşılır olmalıdır.

Yoruma açık, bazı konuları muğlak bırakan, tek taraflı dengesiz sözleşmeler tüm uyuşmazlıkların, dolayısı ile de süre ve para zayi edilmesinin baş sebebidir.

Sözleşme Yönetimi

Sözleşmelerin, zamanında hakların korunarak ve bildirimleri yapılarak, sözleşme maddeleri arasındaki hiyerarşi doğru anlaşılarak ve sözleşme eki dokümanların birbirlerine amiriyetlerinin doğru tespit edilerek yönetilmesi da en az sözleşmenin ilkyazımı kadar önem arz etmektedir.