Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. 

Proje Yönetimi

Proje Yönetiminin temel gereksinimlerinin yerine getirilmesi maksadıyla yapılan çalışmaların tamamını Proje Yönetimi başlığında sıralamak mümkündür;

Proje Yönetimi olarak verilen Hizmetler