YY PMC Okmeydanı T&R Hospital

Proje Özellikleri

Proje : Okmeydanı T&R Hospital Project. 

İşveren : T.C. İstanblu Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Sözleşme Tutarı : 200 Milyon USD

Toplam Kapalı Alan: 250.000 m2

Yüklenici : Taşyapı İnşaat

Önemli Konular : FIDIC Kırmızı Kitap 92 basımını baz alan birim fiyat usülü uluslararası sözleşme

ISMEP projesi kapsamında sismik izolatörler kullanılmıştır

Yapılan işler

FIDIC Kırmızı Kitap 1992 temelli ana sözleşme ile ilgili sözleşmesel konuların yönetimi

Hak talepleri için altyapının hazırlanması

Hak talebi yönetimi. İlgili çalışmaların koordinasyonu ve yönetilmesi

UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) süreçlerinin yönetilmesi. İlgili çalışmaların koordinasyon ve hazırlanması

Yapılan İşler

Altyüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, takibi ve yönetimi.

Her türlü resmi yazışmaların yapılması, takip edilmesi, dağıtımı ve arşivlenmesinin yönetimi.

Bütçeleme ve Maliyet Kontrol, İş Programı Hazırlanması, Proje Kayıtları, Tasarım Koordinasyonu, Aylık İdari            

Hakedişlerin düzenlenmesinin koordinasyonu, LEED ve Çevre Yönetimi Süreçlerinin Koordinasyonu,