YY PMC Kayı İnşaat

Kayı İnşaat İhale ve Teklif Koordinatörlüğü

  • Hyundai Mühendislik firmasına altyüklenici olarak: Sumgait Azerbaycan’da Amonyum Üre (Gübre) fabrikası.  (2.000 ton/gün amonyum, 1.200 ton/gün üre üretme kapasitesindeki üniteler) 

  • Talimarjan Özbekistan’da 2×450 MW kojenerasyon doğalgaz çevrim santrali. Gaz ve buhar türbini ve tüm ekipmanlar hariç tüm inşaat, elektro mekanik işler.

  • Suudi Arabistan’da 5 adet Kuzey – Güney Hızlı tren hattı istasyonunun anahtar teslim inşaatı ve yük trenleri için bakım atölyesi inşaatı

  • 4×125 MW Dizel Kuvvet santralinin Ieak Haydaria da inşaatı. (Güç paketleri dahil, anahtar teslim)

  • 4×125 MW Tek Çevrim Doğalgaz Santralinin (türbinler hariç) anahtar teslim inşaatı, Nasiriye, IRAK

  • 4×125 MW Tek Çevrim Doğalgaz Santralinin (türbinler hariç) anahtar teslim inşaatı,Al Amara, IRAK

  • 2×50 MW Tek Çevrim Doğalgaz Santralinin inşaat işleri, Basra, IRAK (ABB altyüklenicisi)

  • Yıllık 2 milyon ton kapasiteli çimento fabrikası, Türkmenistan

  • 300 yataklı çocuk hastanesinin tasarım dahil anahtar teslim yapılması, Nasiriye, IRAK.

  • 200 yataklı genel hastanenin tasarım dahil anahtar teslim yapılması, Al Amara , IRAK

  • 250 yataklı genel hastanenin inşatı yapılması, Bağdat, IRAK

  • Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nün inşaatı ve işletmesinin KÖO (PPP) usülü yapılması 

  • Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nün inşaatı ve işletmesinin KÖO (PPP) usülü yapılması (Kazanıldı)

  • 500.000 Ton/Yıl Kapasiteli Bitüm tesisinin anahtar teslim inşaatı, Samara, IRAK (kazanıldı).

Yapılan işler

İhale Yönetimi

Sözleşme Yönetimi