Eyup ŞENER

BSc Civil Eng.,MSc CM,PMP

Chief Operations Officer

Eyup Şener lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), inşaat mühendisliği bölümünden, yüksek lisans derecesini, İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) İnşaat Yönetimi ve Bilişim bölümünden almıştır

Eyup Şener, PMI tarafından verilmiş olan PMP® Sertifikası sahibidir.

Üst düzeyde İngilizce konuşup yazabilmekte ve Rusça ve Almanca’yı orta seviyede konuşabilmektedir.

Şener, proje yönetimi, özellikle iş geliştirme, ihale yönetimi, teknik ofis yönetimi, sözleşme / talep ve uyuşmazlık yönetimi konularında yaklaşık 20 yıllık tecrübe sahibidir. Değişik formatlardaki sözleşmeler konusundaki tecrübesi kadar, yerli ve uluslararası sözleşme ve eklerinin hazırlanması konusunda da uzmanlık sahibidir.

En öne çıkan hizmetleri, işveren, müşavir, yüklenici, yerel otoriteler arasında ve projenin tasarım ve şantiye süreçlerinde; proje yönetimi diğer paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamasıdır. Şirketimizde iş geliştirme ve operasyonlardan sorumlu olarak görev almaktadır.

Dünya çapında kabul gören;

·ISO 9001 Quality Assurance, 2001, RW-TÜV

·ISO 9001 Internal Auditor, 2001, RW-TÜV

Kalite sertifikalarına sahiptir.

Eyup Şener, talep dosyası hazırlanmasında, gecikme ve quantum analizlerinde uzmandır.

Mr. Şener received his bachelor degree in Civil Engineering from the Middle East Technical University (ODTÜ), and Master degree in Construction Management and Informatics from Istanbul Technical University (ITU). 

Mr. Şener als obtained the PMP® certificate (from PMI) 

He speaks and writes English in an advanced level and speaks Russian and German in an elementary level.
Mr. Şener’s expertise in project management, particularly in business development, tendering, technical office management and contract/claim management lasts for more than 20 years. 

He is experienced in preparation of local and international construction contracts, as well as implementation of different types. 

His main skill is establishing and pursuing relations with client, engineer, local administrations and other stakeholders of the project, management of design/construction interfaces & design coordination. 

He takes the chair of business development and operations management in the company. 

He holds world-wide accepted quality certificates; 

  • ISO 9001 Quality Assurance, 2001, RW-TÜV 
  •  ISO 9001 Internal Auditor, 2001, RW-TÜV
    Mr Şener is an expert on Delay and Quantum Analysis for both claim preparation 

Mr. Şener received his bachelor degree in Civil Engineering from the Middle East Technical University (ODTÜ), and Master degree in Construction Management and Informatics from Istanbul Technical University (ITU). 

Mr. Şener als obtained the PMP® certificate (from PMI) 

He speaks and writes English in an advanced level and speaks Russian and German in an elementary level.
Mr. Şener’s expertise in project management, particularly in business development, tendering, technical office management and contract/claim management lasts for more than 20 years. 

He is experienced in preparation of local and international construction contracts, as well as implementation of different types. 

His main skill is establishing and pursuing relations with client, engineer, local administrations and other stakeholders of the project, management of design/construction interfaces & design coordination. 

He takes the chair of business development and operations management in the company. 

He holds world-wide accepted quality certificates; 

  • ISO 9001 Quality Assurance, 2001, RW-TÜV 
  •  ISO 9001 Internal Auditor, 2001, RW-TÜV
    Mr Şener is an expert on Delay and Quantum Analysis for both claim preparation 

He holds world-wide accepted quality certificates;

He gives expertise on Delayand Quantum Analysis for both claim preparation.